โครงการ พาที

พาที เป็น แอพพลิเคชั่นที่ช่วยแปลงเสียงพูดของผู้ใช้งานให้เป็นข้อความ โดยปัจจุบันระบบ พาที แบ่งออกเป็น พาทีเอนเตอร์ไพรซ์ เป็นระบบออนไลน์สำหรับการถอดความระบบขนาดใหญ่ เช่น การถอดความในห้องประชุม และ พาทีทูโก สำหรับถอดความคำสั่งสั้นๆแบบไม่พึ่งพาอินเตอร์เน็ต เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์สั่งการอุปกรณ์ต่างๆ  โดยระบบ พาที วิจัยและพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

พาที มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Platform) สำหรับระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยแบบไม่จำกัดเนื้อหา (open-domain)  

สำหรับ พาทีทูโก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและใช้งานได้ที่ https://partii2go.openservice.in.th/